سیاست مرجوعی و عودت

قوانین فروش:

توزیع و فروش فوری بعد از پرداخت در سراسر کشور

امکان تعویض سایز وجود دارد

حتی چنانچه کفش مورد نظر با عکس مطابقت نداشت میتوانید تا 12 روز مرجوع یا تعویض کنید

ارسال کمتر از 7 روز کاری